Technieken

technieken 1

Voor een openbaar zwembad is het van prioritair belang het ontwerp van architectuur en technieken simultaan en goed gecoördineerd uit te voeren. Zelfs in een duurzaam ontworpen zwembad blijft een belangrijke energievraag bestaan. De keuze en het ontwerp van de technische installatie kunnen het energieverbruik en de maandelijkse factuur voor de gemeente in belangrijke mate verminderen.

Duurzaamheid: een modewoord?

Een duurzaam ontwerp gaat op een zo verantwoord mogelijke manier om met de beschikbare energiebronnen. ARTABEL toetst het ontwerp consequent aan de principes van de trias energetica:

  1. start met een zo thermisch rationeel mogelijk gebouw (compact, supergeïsoleerd, luchtdicht en beglazing afgestemd op zonnewinsten) en rust het uit met zo weinig mogelijk verbruikende installaties (regeling in functie van werkelijke bezetting, daglichtsturing, douches met spaarkoppen, …);
  2. recupereer op alle uitgaande water- en warmtestromen door recyclage en warmterecuperatie (warmtewisselaars/warmtepompen);
  3. wend alternatieve energiebronnen aan zoals zon, hemelwater en wind zodat het gebruik van leidingwater/fossiele brandstoffen minimaal wordt.
technieken 3 (Large)

Elk project wordt op maat van de klant uitgewerkt. Wij ambiëren maximaal een fossielvrije oplossing voor onze projecten. ARTABEL gebruikt milieuvriendelijke materialen en minimaliseert de toevoeging van chemicaliën zoals chloor. Dankzij deze toepassingen gecombineerd met de exploitatie ervaringen van zusterbedrijf Innopa beschikken we over een onvergelijkbare zwembad knowhow.

ARTABEL ondersteunt ook andere ontwerpbureaus en beperkt haar rol dan tot ontwerp van de technische installaties, eventueel aangevuld met een bouwkundig advies.

Referenties (exclusief eigen projecten):

2017 – Nieuwbouw filmstudio’s met groot waterbassin in Vilvoorde
2016 – Nieuwbouw universitair therapiebad Pellenberg
2015 – Nieuwbouw schoolzwembad Britse school Tervuren
2012 – Badboot Antwerpen
1999 – Renovatie gemeentelijk zwembad Tremelo