Audits en haalbaarheidsstudies

S&R BeverenSport en beweging winnen in onze samenleving aan belang. De sportinfrastructuur van vele steden en gemeenten is vaak duur en verouderd. Renovatie of nieuwbouw dringt zich op. ‘Een stad of gemeente bouwt niet elk jaar, niet elke legislatuur, nee zelfs niet elke 10 of 20 jaar een zwembad voor haar scholen, clubs en inwoners.’ Deze veelgehoorde uitspraak klopt als een bus.

Wanneer een opdrachtgevend bestuur geconfronteerd wordt met de renovatie of nieuwbouw van haar zwembad, is de expertise om dit project te kaderen dan ook logischerwijs vaak onvoldoende aanwezig of actueel. Denk bv. aan de complexe bouwfysische elementen (waterdichtheid, waterdamp, chloor, akoestiek), de continu evoluerende bouwmaterialen en zwembadtechnieken of de specifieke exploitatiemodaliteiten (kostencontrole, energiemanagement, personeelsopleiding, VLAREM-wetgeving, …).

Door de jarenlange ervaring van zowel ARTABEL architecten & ingenieurs als van exploitant en zusterbedrijf Innopa, kunnen wij bogen op een uitgebreide en actuele knowhow en ervaring om het bestuur objectief te adviseren bij haar moeilijke keuzes.

Een voorafgaande haalbaarheidsstudie bespaart het bestuur vaak verrassingen in het vervolgtraject, zowel op financieel vlak als op gebied van timing. Een neutrale studie onderbouwt bovendien haar politieke keuzes op een professionele manier.

De inhoud van zo’n studie kan velerlei onderwerpen omvatten:

 • bouwtechnische analyse van een bestaande infrastructuur (van eenvoudig tot zeer gedetailleerd);
 • energie audit;
 • pro en contra van renovatie en nieuwbouw op korte en middellange termijn;
 • inplanting – locatieonderzoek;
 • pro en contra van diverse aanbestedingsvormen: D – DB – DB(F)M – DB(F)MO;
 • advies over het programma (welk type baden/sportinfrastructuur en waarom);
 • schetsontwerpen en calculaties als eerste aanzet;
 • advies inzake RUP, mogelijkheden projectontwikkeling;
 • exploitatie audits (van eenvoudig tot gedetailleerd);
 • opmaak van een masterplan;
 • enz.

Wij werken graag een voorstel voor u uit op maat.

Artabel Haalbaarheidsstudie